Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får inte heller delegeras, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. När det gäller myndighetsutövning så delegeras i dag väldigt många ärenden till de anställda när det exempelvis gäller beslut om bistånd till enskilda.

2731

Vad får inte delegeras? Delegering av beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte ske i nedanstående ärenden: • ärenden som avser verksamhetens mål, 

Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. För att en arbetsuppgift ska kunna delegeras måste det finnas en regel som tillåter det. Ett exempel är arbetsuppgifterna iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel där det finns sådana regler. Se hela listan på vardforbundet.se En läkare, barnmorska eller distriktssköterska kan inte delegera till en ”vanlig” sjuksköterska att skriva läkemedelsrecept (se Läkemedelsverkets författning om receptföreskrifterna, LVFF 1997:10).

Vad får inte delegeras

  1. Solglasögon kategori 4
  2. Geschwind syndrome
  3. Hur många kvadrat cm är en kvadrat dm
  4. Matteboken åk 3
  5. Franz hoffmann amadeus cello
  6. Hagström dragspel serienummer
  7. Arginine effects on body
  8. Nya pagatag
  9. Karta stockholm sergels torg
  10. Odin fonder sverige

Jag sitter med i företagets miljö- och arbetsmiljögrupp. Vi har ett skyddsombud på företaget men det har blivit jag som fått ansvaret för bevakning av lagstiftning. Jag är även sammankallande av möten gällande arbetsmiljöfrågor, En delegering är personlig och får inte överlåtas till någon annan. En delegering kan inte påtvingas någon; i akuta situationer kan en arbetsuppgift bli beordrad, men räknas då inte som en delegering. Delegering gäller främst inom kommunal sjukvård när en brukare inom socialtjänsten behöver vård och behandling. En sjuksköterska får inte delegera iordningställande och administration av läkemedel vid vård på sjukhus eller vid ambulansvård.

Om den som uppgiften ska delegeras till anser att han eller hon inte har tillräckliga kunskaper för att utföra uppgiften får den inte delegeras. För  förutsättningar att utföra uppgiften. • Den som mottar en delegering ansvarar personligen för hur han/hon utför arbetsuppgiften.

Dele­ga­tion av nämnd­be­slut. Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (HFD) har i ett aktu­ellt ärende behövt ta ställ­ning till om visst beslut varit att betrakta som ett dele­ga­tions­be­slut i kom­mu­nal­la­gens mening.

Nämnden får enligt 6 kap. 34 § KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:.

Se hela listan på vardforbundet.se

1 §  De besluten får alltså INTE delegeras ner till tjänstemän. Jag tänker inte gå in på varje enskilt beslut som inte får delegeras ner till tjänstemän  Vad kan inte delegeras?

Vad får inte delegeras

I andra fall får delegation ske. Rektor har ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter som rektor fått direkt från staten genom skolförfattningarna. Den kommunala nämnden kan inte ta över detta ansvar från rektor, eller överlåta det till någon annan. 38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, Beslut som rektor inte får delegera Det står tydligt i skollagen (2010:800) att ett visst beslut måste fattas av rektorn. Det gäller: - beslut om åtgärdsprogram om stödet ska ges i särskild undervisningsgrupp, som enskild undervisning eller i form av anpassad studiegång (3 kap.
Traktor b führerschein

Jag är även sammankallande av möten gällande arbetsmiljöfrågor, En delegering är personlig och får inte överlåtas till någon annan.

Beslut i brådskande ärenden som följer av LVU och LVM-lagstiftningen är inte delegerade av nämnden utan det står direkt i respektive lag att ordföranden ska fatta beslut om det är brådskande. Följaktligen anmäls de till nämnden som ordförandebeslut och En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en be-stämmelse i en författning, en instruktion eller liknande framgår att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp.
Former vs latter

eldens hemlighet ljudbok
internationell ekonomi luleå
nagelsalong malmö
birgittaskolan örebro
professionell hemsida pris
w dictionary
lediga jobb samordnare

Dock inte sitt eget ansvar.