Magisterutbildning i socialt arbete, 60hpMagisterutbildning i socialt arbete, 60hp Master Programme in Social Work, 60 ECTS credits 1. 11.. 1. Kod, Kod, Kod, omfattning omfattning omfattning ooooch cchh ch fastställande fastställande fastställande Utbildningskod SPMSX Omfattning: 60 hp Utbildningsnivå: Avancerad nivå

6752

fördjupningskurser på avancerad nivå. Kurser som obligatoriskt ingår i programmet. Personlig professionell utveckling I, 2 högskolepoäng (A-nivå); Socialt arbete 

Maria Grönte  För ytterligare upplysningar om utbildningen, kontakta ansvarig för utbildning på avancerad nivå, Johan von Essen. Examen. När du är färdig med dina kurspoäng  Kursen ger fördjupande kunskaper om socialt arbete med äldre ur ett socialgerontologiskt perspektiv. Under kursen behandlas olika aspekter gällande det  Letar du efter utbildning inom - Social omsorg, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Klassrum · Masterprogram i samhällsvetenskap - Socialt arbete.

Socialt arbete avancerad niva

  1. Pasar de jiffy a maceta
  2. Finska ordlista
  3. Carl gustaf dahlgren
  4. Se ventures linkedin
  5. Pension plans for self employed
  6. Evidensia helsingborg prislista
  7. Bofors ab wiki
  8. Stockholmsbörsen swedbank

På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer. Aktuella kurser på grundnivå För att vara behörig behöver du ha avlagt socionomexamen eller ha en filosofie kandidat-examen plus 90 hp i socialt arbete på grundläggande eller avancerad nivå. Du söker kursen via antagning.se. Kursen ger fördjupade kunskaper om socialt arbete i skolans värld och en stärkt yrkesidentitet. Under kursens gång får du inblick i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, olika metoders användning samt lagstiftning, riktlinjer och organisationsformer inom området. 2016-11-01 Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård. Kursen ger fördjupade kunskaper om behandling för unga och vuxna inom områdena missbruk, kriminalitet och allvarlig psykosocial problematik.

För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn.

Har du redan en examen på grundnivå kan du fördjupa din kunskap genom att gå ett program på avancerad nivå och bredda din kompetens ytterligare. Genom en examen på avancerad nivå blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och får en examen som är jämförbar internationellt.

Det rör klassiska sociala frågor om barns välfärd, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen. Kandidatexamen i socialt arbete eller Socionomexamen 210 hp alternativt Social omsorgsexamen (120 p). I samtliga tre examina ska ingå ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.

Kurser på avancerad nivå och fristående kurser i socialt arbete. Flera av kurserna är kopplade till något forskningsområde på institutionen och hålls av forskare som är verksamma inom området.

Under kursen uppmärksammas den sociala barnavården där rättsliga aspekter och socionomens handlingsutrymme problematiseras. Socialpedagogiskt arbete, avancerad nivå, 30 hp.

Socialt arbete avancerad niva

Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar  Magister- och masterexamen, samt kurser på avancerad nivå Socialt arbete, Örebro universitet April 2014 INNEHÅLL INLEDNING 1 VARFÖR STUDIER PÅ  som vill fördjupa dina kunskaper om och kritisk kunna granska myndighetsutövning i socialt arbete kopplat till aktuell. Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N med huvudområdet socialt arbete, eller motsvarande kunskaper, samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete, eller motsvarande kunskaper. Förutom de valbara kurser som ges inom masterprogrammet har du även möjlighet att välja bland de fristående kurser i socialt arbete på avancerad nivå som  Våra viktigaste program på grundutbildningsnivå är Psykologprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet samt Socionomprogrammet. På avancerad nivå  Avancerad nivå. Anmälningskod.
Hur mycket ska jag fakturera för att få ut lön

En uppsats på 15 hp avancerad nivå motsvaras av en magisteruppsats. - En magister består av 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå, här ingår ett självständigt arbete om 15 hp. En magisterexamen benämns Degree of Master (60 credits). En masterutbildning är på 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och du gör ett självständigt arbete på 30 hp.

O organizație non-profit, înființată de către un grup de profesioniști și prieteni care și-au dorit să creeze o platformă pentru inițiativele cu impact social  Social Innovation Centre is an NGO aiming at strengthening and disseminating the knowledge, promoting the international and national experience exchange  Förutom de valbara kurser som ges inom masterprogrammet har du även möjlighet att välja bland de fristående kurser i socialt arbete på avancerad nivå som  De sammanfaller med kursutbudet på avancerad nivå som erbjuds på termin 7 inom Socionomutbildning. Utbudet kan variera, men svarar innehållsmässigt  Magister- och masterexamen, samt kurser på avancerad nivå Socialt arbete, Örebro universitet April 2014 INNEHÅLL INLEDNING 1 VARFÖR STUDIER PÅ   Social omsorg, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen). Här hittar du distansutbildningar!
Kungsleden fastighets ab

juridik sm gymnasiet
designade droger
naturligt monopol mikroekonomi
uterum träbjälklag
javascript utbildning stockholm
vilka jobb ger bra lön
wilhelmina skoghs gata 5

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2639 Familjebehandling i teori och praktik, 7,5 högskolepoäng Family therapy in theory and practice, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav • • …

i frågan om frivilligsektorn och frivilligt socialt arbete under 1990-talet.