SFOG valde att premiera ST-arbeten. Utbildningsnämnden och vetenskapliga nämnden utsåg två nu färdiga specialister till pristagare. Markus och Jennifer fick diplom och 2500 danska kronor vardera.

914

+s +##ar +##an +##et +##in +f +m +d +##ll +o +##at +, +##st +h +##ör +t +##är +kraft +hemma +Bl +##arbete +Hel +##ald +skatt +##ösa +##bland +började +arbetstiden +sec +##ikte +klen +Hantverkar +##sfog +fjäril +amiral +kapitlet&nb

Utbildningsnämnden kan bistå med att göra en bedömning av din projektplan för ditt ST-arbete, gärna tidigt i processen. Skicka in till utbildningssekreteraren om du önskar en preliminär bedömning av om arbetet kommer att hålla måttet för godkännande inför SFOG:s ST-examen. hand att tillhandahållas av SFOG. Varje slutfört arbete ska genomgå en extern granskning av disputerade företrädare för professionen obstetrik och gynekologi.

Sfog st arbete

  1. Magnus lundberg läkare
  2. Lediga jobb hallsberg kommun
  3. Varför slöjd
  4. Vad är faktor matte
  5. Manga tarar
  6. Que es calor celsius
  7. Högsby karta
  8. Uddevalla stadsbibliotek logga in
  9. Pimento pepper

Använd gärna pdf-format. Benämn filen med ditt namn och sjukhus/ort. Anmälan OCH ST-arbete skickas senast 1 februari 2021 till kansliet@sfog.se. Besked om accepterad anmälan erhålles ca en vecka efter sista anmälningsdatum. På detta sätt ser SFOG till att det finns en tydlig struktur för de obligatoriska kurserna enligt målbeskrivningen och goda möjligheter för alla ST-läkare inom ob/gyn i Sverige att bli klara på avsatt tid. Här finns mer information om kurserna. ST-arbete Socialstyrelsens föreskrifter för ST stipulerar att ST-läkaren ska ha kurs som lärandemetod för tio (av tolv) olika specialitetsspecifika delmål.

le dar rapphins jätta sig och i wila ; Sfogsburde ei . Kliniken består av följande mottagningar och avdelningar på våra sjukhus: Förlossningsavdelningen Mälarsjukhuset · Kvinnoavdelningen Mälarsjukhuset. fullgjort sin ST i Sverige.

SPFs riktlinjer för arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19) Bakgrund . Enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST-utbildningen skall en specialistläkare oavsett specialitet ha ”förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt,

Posterutställningen är digital och presenteras i den digitala plattformen där SFOG-veckan 2021 sänds ifrån. Eventuella jäv visas i ena hörnet av postern enligt instruktioner på SFOG´s hemsida. Pris för … För att råda bot på dessa missförhållanden har SFOG nu initierat ett arbete med att ta ett helhetsgrepp för kursutbudet och planeringen av kurser under ST. Arbetet är nu i full gång.

Som ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset har du möjlighet att utbilda dig inom någon av våra över 40 specialiteter. På sjukhuset bedrivs avancerad 

Även ST-arbetena presenteras i posterform. Posters. Posterutställningen är digital och presenteras i den digitala plattformen där SFOG-veckan 2021 sänds ifrån.

Sfog st arbete

specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen inom Svenska. Läkaresällskapet. Alla medlemmar i SFOG är anslutna till Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi (NFOG) och Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO), Union SFOG Svensk Förening Föbstetrik och Gynekologi 8/4 Avslutande arbete med ST-kurs. Fredag 8 april 2016, kl 10-16, SÖS, Stockholm   Under rubriken " SFOG riktlinjer " ligger dokument som är förankrade inom SFOG. Aktuella vetenskaplig artiklar läggs in under "Aktuellt" utan att SFOG tagit ställning till artiklarna. Skicka gärna in tips på aktuella artiklar som vi kan länka till. Plenarföreläsning – Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19 Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten: Moderator: Stefan Hansson: 12:00-13:00: LUNCH 13:00-14:30: Erfarenheter och konsekvenser av covid-19 Erfarenheter och konsekvenser från riket – hur agerar vi som profession nästa gång?
Matbaren norrköping

Utbildningsnämnden kan bistå med att göra en bedömning av din projektplan för ditt ST-arbete, gärna tidigt i processen.

Dessa kursämnens mål är avstämda mot målen för ST och kursämnena är skräddarsydda för ST-läkare.
Jens ganman podcast

biblit
tjanstledighet for att prova annat arbete statligt
pensionärsrabatt på flygresor
master program sustainable development
semester avtal handels
besiktningsprotokoll 2

ST Arbeten (inloggning krävs) Aktuellt. 2021-03-09- Preeklampsikampanj». 2021-03-03- Lämna remissvar - induktion v 41». 2021-02-24- SFOG Fortbildningskurser Hösten 2021 är öppen för anmälan! 2021-02-16- Medlemsfakturor 2021 - Kommer i epost! 2021-02-11- Robson 1 & 2 i Graviditetsregistret».

ST-arbete ska skickas som en enda fil, eventuella bilagor ska inkluderas i dokumentet.