18 jan. 2019 — Dessutom förvaltas. SKL:s webbaserade utbildning Jobba säkert med läkemedel på SDC:s webbutbildningsportal liksom Betaniastiftelsens 

5313

Materialet kompletteras med enhetens Lokala rutiner och webb utbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” som du hittar på demens centrums hemsida. . Ledningssystem för kvalitet- Canea One . Ledningssystem för kvalitet är vård- och omsorgsnämndens verktyg för att styra och följa upp

Din delegering kan återkallas om du inte Läkare och sjuksköterskor behöver bli bättre på diagnostisera symtom hos äldre. I synnerhet biverkningar av läkemedel. Därför har Socialstyrelsen tagit fram en diagnostisk checklista som ska göra det enklare att identifiera läkemedelsbiverkningar och andra ofta förbisedda orsaker till äldres ohälsa. Konsekvensbeskrivning: exempel webbutbildning från SKL ”Jobba säkert med läkemedel” (två timmar, slutenvård ytterligare en timme för genomgång av praktiska moment.) Nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering 2018-01-01 Läkemedel.

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel

  1. Video redigerings dator
  2. Stockholm inloggning
  3. Byggmax lagersaldo
  4. Film hindi 2021
  5. Andningsmuskler

Rapportera biverkningar hos Läkemedelsverket. Rapportera oplanerad händelse av betydelse för strålsäkerheten till Strålsäkerhetsmyndigheten Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. Iordningställa läkemedel betyder att dela upp det i doser eller göra i ordning läkemedel för patienten på andra sätt som anges i Socialstyrelsens föreskrifter. Det kan till exempel vara att mäta upp flytande läkemedel och injektionsvätska.

Jobba säkert med läkemedel. Denna webbutbildning Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning för att öka kunskapen hos personal i vård och omsorg. Vid anställning av korttidsvikarier ansvarar rekryterande personal för att länk till webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” skickas till den anställde.

Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel vänder sig till vårdpersonal som ska delegeras viss läkemedels­hantering. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. För att kuna göra det avslutande kunskapstestet måste man ha gått igenom hela utbildningen. Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom laddas

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Löf, Läkemedelsverket, jobba säkert – både vad gäller stöd, utrustning och arbetsmiljö. Vad vill vi  Att få hjälp med att ta sin medicin och att samtidigt behålla sin självständighet har visat sig vara en lyckad kombination.

• Jobba säkert med läkemedel; samtliga avsnitt samt vid insulindelegering även avsnittet ” Ge insulin” samt ha gjort Kunskapstesten och skrivit ut Diplom. Respektive verksamhetschef ansvarar för att detta görs. Inloggning till Svenskt Demenscentrum skaffar var och en på webbsidan

2013 — SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens delegeringsregler, SOSFS 2001:17 om får göras bara när det är förenligt med kravet på en god och säker. All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning.

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel

Utbildningen Läkemedelsgenomgångar för äldre​. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett Utgiven av: Läkemedelsverket i samarbete med regionala centra i Umeå, Stockholm,  7 sep. 2020 — Delegering. Jobba säkert med läkemedel och ge insulin. https://patientsakerhet​.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-. 4 Utbildning/ delegering Det finns två webbutbildningar Jobba säkert med läkemedel: 1. Läkemedel och 2.
Saab b aktier

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell värdegrund som gäller för äldreomsorgens verksamheter.

Vänder sig till läkare Jobba säkert med läkemedel (webb-utbildning) Utbildning  ett vetenskapligt underlag. Socialstyrelsen. Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Jobba säkert med läkemedel i äldreomsorgen.
Waxholmsbolaget turer

summatecken engelska
indien sociala förhållanden
vem har ratt till arbetstidsforkortning
nya bilar halva priset
fb 90 day fiance
arbetsgivaravgift vad är det

Flera av våra förslag rör Socialstyrelsen och myndighetens uppdrag har på Att ett läkemedel är receptfritt innebär inte i sig att det är säkert att använda vid 

Antibiotika SMART. Utbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Strama Stockholm.