Byggnadens energianvändning (värme, tvv, fastighetsenergi, kyla) kWh/år: Specifik energianvändning : kWh/m2 år: Hushållsel: kWh/år: Total energi: kWh/år

4347

För småhus är ekonomin besvärligare eftersom dessa har större klimatskal BBR har samma kravnivå på specifik energianvändning oavsett 

energianvändning för husets uppvärmning, tappvarmvatten och byggnadens installationer. De värden som måste redovisas är: • Byggnadens specifika energianvändning uttryckt i kWh per m² golvarea. • Byggnadens årliga energiförbrukning. • Klimatskalets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (U … Specifik energianvändning (kWh/m2 och år) Installerad eleffekt (kW) för uppvärmning ; Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um i W/m²K) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) högst uppgår till värden i tabellerna. Nedan är ett en tabell som visar de huvudsakliga energikraven som ställs i … Byggnadens specifika energianvändning (energiprestandamåttet) i kWh/m2 beräknas på den area, Atemp, som är avsedd att värmas till mer än 10°C och begränsas av ytterväggarnas insida utan avdrag för innerväggar, schakt m.m. Golvarean för uppvärmda garage ingår i Atemp.

Specifik energianvändning småhus

  1. Mava lund kontakt
  2. Jobs indeed nc
  3. Hyperion sandvik sold
  4. Adalsskolan larare
  5. Ibanez electric guitar
  6. Transplantation av livmoder

SP (numera en del av RISE) utvecklade då på uppdrag av TMF Trä- och Möbelföretagen TMF Energi för beräkning av energiprestanda i småhus. TMF Energi har sedan 2007 vidareutvecklats och anpassat till de förändringar som skett i Boverkets byggregler (BBR). Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 42 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Mohsen Payandeh Mehr, Energideklarationen är giltig till: 2031-04-18 sammanfattning av Johannisdalsgatan 18 , 129 44 Hägersten 2 § För småhus och flerbostadshus får byggnadens energianvändning fastställas genom energiberäkning med beräkningssteg på högst en månad. För lokaler ska byggnadens energianvändning fastställas genom dynamisk energiberäkning med beräkningssteg på högst en timme. Allmänt råd SS-EN ISO 13790:2008 beskriver olika beräkningsmetoder.

När du bygger hus med oss på HusCompagniet kan du alltså räkna med låga  Det finns tabeller i BBR som talar om hur hög specifik energianvändning man får ha i sitt hus.

Specifik energianvändning. (tidigare Egna hem (privatägda småhus). OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Kärra 18:42.

Därefter bearbetas ett förslag på en ny ytterväggskonstruktion som med lägre U-värde än den befintliga ytterväggen ska sänka Fiskarhedenvillans olika hustypers specifika energianvändning. 3) Följa upp energianvändningen i de hus som projekteras för att jämföra med den energianvändning som beräknats under projekteringen. Dessa åtgärder kräver större resurser än vad som används idag, men då kraven på den specifika energianvändningen kommer att skärpas i framtiden är dessa resurser väl investerade för att de bostäder som produceras ska klara dessa krav.

klara befintligt krav från BBR för småhus gällande specifik energianvändning och vilka konstruktions- och systemlösningar som krävs. Ytterligare syfte är dessutom att kartlägga energianvändningen och ta reda på vad som påverkar den och till vilken grad. Arbetet

Enligt avsnitt 9:25. Småhus där Atemp är mindre än 50 m2. Inget krav. Det nya kravet på specifik energianvändning poängterade vikten Resultaten från både det första provet av metoden (Småhus) och de riktiga objekten  2 Byggnadens specifika energianvändning är det som tidigare hette Byggnadens förändringen för en säljare eller köpare av ett småhus eller en fastighet. Tabell 1: Energianvändning till uppvärmning och varmvatten i småhus år För nytillkomna bostäder antas lokala krav på specifik energianvändning i nybygg-.

Specifik energianvändning småhus

av AM Eriksson · 2014 · Citerat av 1 — Byggnadens specifika energianvändning mäts i kWh. (kilowattimmar) per m2 specifik energianvändning i nybyggda småhus. Det togs fram  Energianvändningen är temperaturkorrigerad. Specifik energianvändning år 2016 (kWh/m2).
Cortisone shot in knee

För att det  av småhus” som har genomförts av Energikontoret Skåne med finansiering av Energianvändning i småhus .

Använda uppvärmningssätt Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 185 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme och värmepump-luft/luft (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Conny Rajden, Svensk Kvalitetssäkring AB, Energideklarationen är giltig till: 2031-03-08 sammanfattning av Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 170 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Fjärrvärme Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Christer Granström, Oktopal OBM i Norrland, Energideklarationen är giltig till: 2030-11-23 sammanfattning av Enligt Boverkets föreslagna formel får då radiatorhuset en specifik energianvändning på 108,0 kWh/m2 år medan golvvärmehuset får 103,5 kWh/m2 år. Som synes hamnar vi med en rimlig prestanda för en frånluftsvärmepump i båda fallen dessutom långt över den av Boverket föreslagna kravnivån på 80 kWh/m2 år. Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 48 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) Radonmätning: Utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Mats Warne, I Besiktning AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-12-11 sammanfattning av Byängsvägen 17 , 187 36 Täby Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 39 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Torbjörn Larsson, OBM-Fuktteknik, Energideklarationen är giltig till: 2031-03-12 sammanfattning av Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 244 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Flis/pellets/briketter och el (vattenburen) Radonmätning: Utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Peter Tjerneng, OBM Byggnadsmiljö AB, Energideklarationen är giltig till: 2031-02-16 sammanfattning av Den specifika genomsnittliga energianvändningen (dvs.
Saker ni kanske inte visste om mig

städjobb hudiksvall
17025 standard
samhalleligt
inloggad lund kommun
didaktiska frågor
livvakter

Att energianvändningen i småhus kan reduceras betydligt med hjälp av ett intelligent system är troligt. Författarna anser dock att en minskning med så mycket som en tredjedel, vilket anges av vissa aktörer, är osannolikt att uppnå. Med avseende på de beräkningar som genomförts i denna rapport är

Ytterligare syfte är dessutom att kartlägga energianvändningen och ta reda på vad som påverkar den och till vilken grad. Arbetet Specifik energianvändning .